โต๊ะเก้าอี้สำหรับเช่า

บริการให้เช่า   โต๊ะอเนกประสงค์,โต๊ะจีน,เก้าอี้พลาสติก,เก้าอี้สัมมนา,ผ้าคลุมโต๊
ผ้าคลุมเก้าอี้ พร้อมใช้งาน
โต๊ะพับอเนกประสงค์ค่าเช่า สำหรับ 1 วัน
โต๊ะพับหน้าขาว ขนาด  60 x 120 x 75 ซม.     ค่าเช่า 120/1 วัน 
โต๊ะพับหน้าขาว ขนาด  60 x 1ุ50 x 75 ซม.     ค่าเช่า 150/1 วัน 
โต๊ะพับหน้าขาว ขนาด  75 x 180 x 75 ซม.     ค่าเช่า 150/1 วัน 

ค่าเช่า สำหรับ 2-3 วัน
โต๊ะพับหน้าขาว ขนาด  60 x 120 x 75 ซม.     ค่าเช่า  220 / 2-3  วัน 
โต๊ะพับหน้าขาว ขนาด  60 x 1ุ50 x 75 ซม.     ค่าเช่า  300 / 2-3  วัน 
โต๊ะพับหน้าขาว ขนาด  75 x 180 x 75 ซม.     ค่าเช่า  300 / 2-3  วัน 

ค่าเช่า สำหรับ 4-7 วัน
โต๊ะพับหน้าขาว ขนาด  60 x 120 x 75 ซม.     ค่าเช่า  320 / 4-7  วัน 
โต๊ะพับหน้าขาว ขนาด  60 x 1ุ50 x 75 ซม.     ค่าเช่า  350 / 4-7  วัน 
โต๊ะพับหน้าขาว  ขนาด 75 x 180 x 75 ซม.     ค่าเช่า  350 / 4-7  วัน


ค่าเช่าโต๊ะเหลี่ยม+ผ้าคลุมโต๊ะ

โต๊ะขนาด  60 x 120 x 75 ซม+ผ้าคลุมโต๊ะทั้งตัว    ค่าเช่า  150 / 1  วัน 
โต๊ะขนาด  60 x 150 x 75 ซม+ผ้าคลุมโต๊ะทั้งตัว    ค่าเช่า  200 / 1  วัน 
โต๊ะขนาด  75 x 180 x 75 ซม+ผ้าคลุมโต๊ะทั้งตัว    ค่าเช่า  200 / 1  วัน 

เก้าอี้เหล็ก


ค่าเช่า สำหรับ เก้าอี้เหล็ก

เก้าอี้ขาเหล็ก เบาะหนัง    ค่าเช่า  45 / 1     วัน
เก้าอี้ขาเหล็ก เบาะหนัง    ค่าเช่า  70 / 2-3  วัน
เก้าอี้ขาเหล็ก เบาะหนัง    ค่าเช่า  90 / 4-7  วันเก้าอี้ขาเหล็ก เบาะหนัง คลุมผ้าขาว    ค่าเช่า    55 / 1      วัน
 เก้าอี้ขาเหล็ก เบาะหนัง คลุมผ้าขาว    ค่าเช่า    80 / 2-3   วัน
  เก้าอี้ขาเหล็ก เบาะหนัง คลุมผ้าขาว    ค่าเช่า   100 / 4-7  วัน

เก้าอี้พลาสติก


ค่าเช่า สำหรับ เก้าอี้พลาสติก

เก้าอี้พลาสติก    ค่าเช่า   20 / 1     วัน
เก้าอี้พลาสติก     ค่าเช่า   30 / 2-3  วัน
เก้าอี้พลาสติก     ค่าเช่า   40 / 4-7  วัน


เก้าอี้พลาสติก คลุมผ้าขาว    ค่าเช่า   30 / 1     วัน
เก้าอี้พลาสติก คลุมผ้าขาว    ค่าเช่า   45 / 2-3  วัน
เก้าอี้พลาสติก คลุมผ้าขาว    ค่าเช่า   60 / 4-7 วั น

ชุดโต๊ะจีน


ค่าเช่า สำหรับชุด โต๊ะจีน

โต๊ะพับกลมหน้าขาว ไม่คลุมผ้า ขนาด 120 x 75 ซม.   ค่าเช่า  120 / 1 วัน 
โต๊ะพับกลมหน้าขาว ไมี่คลุมผ้า ขนาด 150 x 75 ซม.   ค่าเช่า  150 / 1 วัน 


โต๊ะพับกลมหน้าขาว คลุมผ้า + เก้าอี้พลาสติกขาว 10 ตัว ไม่คลุมผ้า    ค่าเช่า  350 / 1 วัน 
โต๊ะพับกลมหน้าขาว คลุมผ้า + เก้าอี้พลาสติกขาว 10 ตัว  มีคลุมผ้า    ค่าเช่า  400 / 1 วัน 

โต๊ะพับกลมหน้าขาว คลุมผ้า + เก้าอี้เหล็ก  10  ตัว ไม่คลุมผ้า    ค่าเช่า  600 / 1 วัน 
โต๊ะพับกลมหน้าขาว คลุมผ้า + เก้าอี้เหล็ก  10  ตัว  มีคลุมผ้า    ค่าเช่า  700 / 1 วัน 

*** เพิ่มโบสีทอง  ค่าเช่า 10 / 1 วัน ***
       
โต๊ะคาเฟ่
ค่าเช่า สำหรับ โต๊ะคาเฟ่

โต๊ะคาเฟ่ เหลี่ยม ขนาด  75 x 75 x75 ซม.    ค่าเช่า  250 / 1 วัน
โต๊ะคาเฟ่ กลม ขนาด เส้นศูนย์กลาง 60 x75 ซม.    ค่าเช่า  250 / 1 วัน

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ คุณ เกวลิน 083-4291484 (บี)
http://www.bq-furniture-sale11.blogspot
บีคีวเฟอร์นิเจอร์ ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
....รับสินค้าได้ที่โรงงาน / บริการส่งทั่วไทย....

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น