กระดานไวท์บอร์ดผลิตและจำหน่าย ปลีก/ส่ง กระดานไวท์บอร์ดWhiteboard อเนกประสงค์ใช้สำหรับ สำนักงาน
ห้องประชุม ห้องอบรม โรงเรียน ห้องเรียน ทนต่อรอยขีดข่วนได้ดี ทำความสะอาดง่าย
รูปแบบทันสมัย มีทั้งแบบสำเร็จรูป และรับผลิตตามออร์เดอร์ชื่อสินค้า / รายละเอียด :>>
กระดานไวท์บอร์ด ล้อเลื่อน แบบ หน้าเดียว ขาเหล็กพ่นสีอบ กรอบ อลูมิเนียม มีที่วางแปรง
ความสูงโดยประมาณ  190 cm.

ขนาด   80 cm.   x  120 cm.      ราคา   2,050   บาท
ขนาด   90 cm.   x  120 cm.      ราคา   3,130   บาท
ขนาด   90 cm.   x  150 cm.      ราคา   3,480   บาท
ขนาด   90 cm.   x  180 cm.      ราคา   3,780   บาท
ขนาด  120 cm.  x  150 cm.      ราคา   3,550   บาท
ขนาด  120 cm.  x  180 cm.      ราคา   3,800   บาท
ขนาด  120 cm.  x  200 cm.      ราคา   4,060   บาท
ขนาด  120 cm.  x  240 cm.      ราคา   4,160   บาท

รายละเอียด....สอบถาม

                           

ชื่อสินค้า / รายละเอียด :>>
กระดานไวท์บอร์ด ล้อเลื่อน แบบ สองหน้า ขาเหล็กพ่นสีอบ กรอบ อลูมิเนียม มีที่วางแปรง
ความสูงโดยประมาณ  190 cm.

ขนาด   80 cm.   x  120 cm.      ราคา   3,400   บาท
ขนาด   90 cm.   x  120 cm.      ราคา   3,500   บาท
ขนาด   90 cm.   x  150 cm.      ราคา   3,870   บาท
ขนาด   90 cm.   x  180 cm.      ราคา   4,270   บาท
ขนาด  120 cm.  x  150 cm.      ราคา   4,070   บาท
ขนาด  120 cm.  x  180 cm.      ราคา   4,370   บาท
ขนาด  120 cm.  x  200 cm.      ราคา   4,470   บาท
ขนาด  120 cm.  x  240 cm.      ราคา   4,670   บาท

                                                                                                              รายละเอียด....สอบถาม


                             
                                 

ชื่อสินค้า / รายละเอียด :>>
กระดานไวท์บอร์ด ล้อเลื่อน หน้าเดียว แบบแม่เหล็ก ขาเหล็กพ่นสีอบ กรอบ อลูมิเนียม มีที่วางแปรง ความสูงโดยประมาณ  190 cm.

ขนาด   80 cm.   x  120 cm.      ราคา   3,300   บาท
ขนาด   90 cm.   x  120 cm.      ราคา   3,400   บาท
ขนาด   90 cm.   x  150 cm.      ราคา   3,800   บาท
ขนาด   90 cm.   x  180 cm.      ราคา   4,300   บาท
ขนาด  120 cm.  x  150 cm.      ราคา   4,000   บาท
ขนาด  120 cm.  x  180 cm.      ราคา   4,300   บาท
ขนาด  120 cm.  x  200 cm.      ราคา   4,400   บาท
ขนาด  120 cm.  x  240 cm.      ราคา   4,600   บาท

                                                                                                              รายละเอียด....สอบถาม                                         

ชื่อสินค้า / รายละเอียด :>>
กระดานไวท์บอร์ด ล้อเลื่อน สองหน้า แบบแม่เหล็ก ขาเหล็กพ่นสีอบ กรอบ อลูมิเนียม มีที่วางแปรง ความสูงโดยประมาณ  190 cm.

ขนาด   80 cm.   x  120 cm.      ราคา   3,900   บาท
ขนาด   90 cm.   x  120 cm.      ราคา   4,000   บาท
ขนาด   90 cm.   x  150 cm.      ราคา   4,600   บาท
ขนาด   90 cm.   x  180 cm.      ราคา   4,800   บาท
ขนาด  120 cm.  x  150 cm.      ราคา   4,700   บาท
ขนาด  120 cm.  x  180 cm.      ราคา   5,000   บาท
ขนาด  120 cm.  x  200 cm.      ราคา   5,200   บาท
ขนาด  120 cm.  x  240 cm.      ราคา   5,400   บาท
                                                                                                                  
                                                                                                              รายละเอียด....สอบถาม

                                           

ชื่อสินค้า / รายละเอียด :>>
กระดานไวท์บอร์ด ล้อเลื่อน หน้าเดียว แบบ ไม้ชานอ้อย ขาเหล็กพ่นสีอบ ปิดขอบ อลูมิเนียม
 ความสูงโดยประมาณ  190 cm.

ขนาด   80 cm.   x  120 cm.      ราคา   2,900   บาท
ขนาด   90 cm.   x  120 cm.      ราคา   3,100   บาท
ขนาด   90 cm.   x  150 cm.      ราคา   3,300   บาท
ขนาด   90 cm.   x  180 cm.      ราคา   3,500   บาท
ขนาด  120 cm.  x  150 cm.      ราคา   3,800   บาท
ขนาด  120 cm.  x  180 cm.      ราคา   4,050  บาท
ขนาด  120 cm.  x  200 cm.      ราคา   4,550   บาท
ขนาด  120 cm.  x  240 cm.      ราคา   4,900   บาท

                                                                                                              รายละเอียด....สอบถาม

                           

ชื่อสินค้า / รายละเอียด :>>
กระดานไวท์บอร์ด แบบแขวน  ปิดขอบ อลูมิเนียม พร้อมที่วางแปรง 

ขนาด   30 cm.   x    40 cm.      ราคา        280   บาท
ขนาด   40 cm.   x   60 cm.      ราคา        380   บาท
ขนาด   60 cm.   x   80 cm.      ราคา        480   บาท
ขนาด   60 cm.   x   90 cm.      ราคา         580   บาท
ขนาด   80 cm.   x  120 cm.      ราคา       670    บาท
ขนาด   90 cm.   x  120 cm.      ราคา       940    บาท
ขนาด   90 cm.   x  150 cm.      ราคา     1,300   บาท
ขนาด   90 cm.   x  180 cm.      ราคา     1,500   บาท
ขนาด  120 cm.  x  120 cm.      ราคา     1,200   บาท
ขนาด  120 cm.  x  150 cm.      ราคา     1,490   บาท
ขนาด  120 cm.  x  180 cm.      ราคา     1,780   บาท
ขนาด  120 cm.  x  200 cm.      ราคา     1,800   บาท
ขนาด  120 cm.  x  240 cm.      ราคา     1,980   บาท

                                                                                                                    รายละเอียด....สอบถาม

                                   

ชื่อสินค้า / รายละเอียด :>>
กระดานไวท์บอร์ด แบบแขวน ชนิดแม่เหล็ก ปิดขอบ อลูมิเนียม 
พร้อมที่วางแปรง และหมุดแม่เหล็ก

ขนาด   30 cm.   x   40 cm.      ราคา      xxx   บาท
ขนาด   40 cm.   x   60 cm.      ราคา      xxx   บาท
ขนาด   60 cm.   x   80 cm.      ราคา      xxx   บาท
ขนาด   60 cm.   x   90 cm.      ราคา      xxx   บาท
ขนาด   80 cm.   x  120 cm.      ราคา       960    บาท
ขนาด   90 cm.   x  120 cm.      ราคา     1,080   บาท
ขนาด   90 cm.   x  150 cm.      ราคา     1,580   บาท
ขนาด   90 cm.   x  180 cm.      ราคา     2,080   บาท
ขนาด  120 cm.  x  120 cm.      ราคา     1,485   บาท
ขนาด  120 cm.  x  150 cm.      ราคา     1,800   บาท
ขนาด  120 cm.  x  180 cm.      ราคา     2,200   บาท
ขนาด  120 cm.  x  200 cm.      ราคา     2,400   บาท
ขนาด  120 cm.  x  240 cm.      ราคา     2,650   บาท

                                                                                                              รายละเอียด....สอบถาม

                                  

ชื่อสินค้า / รายละเอียด :>>
กระดานไวท์บอร์ด แบบแขวน ชนิดไม้ก็อก ปิดขอบ อลูมิเนียม 

ขนาด   30 cm.   x   40 cm.      ราคา      380  บาท
ขนาด   40 cm.   x   60 cm.      ราคา      500   บาท
ขนาด   60 cm.   x   80 cm.      ราคา      650   บาท
ขนาด   60 cm.   x   90 cm.      ราคา      700   บาท
ขนาด   80 cm.   x  120 cm.      ราคา     1,150   บาท
ขนาด   90 cm.   x  120 cm.      ราคา     1,300   บาท
ขนาด   90 cm.   x  150 cm.      ราคา     1,800   บาท
ขนาด   90 cm.   x  180 cm.      ราคา     2,150   บาท
ขนาด  120 cm.  x  120 cm.      ราคา     1,700   บาท
ขนาด  120 cm.  x  150 cm.      ราคา     2,520   บาท
ขนาด  120 cm.  x  180 cm.      ราคา     2,650   บาท
ขนาด  120 cm.  x  200 cm.      ราคา     3,000   บาท
ขนาด  120 cm.  x  240 cm.      ราคา     3,100   บาท

                                                                                                              รายละเอียด....สอบถาม                             

ชื่อสินค้า / รายละเอียด :>>
กระดานไวท์บอร์ด แบบแขวน ชนิดผ้ากำมะหยี่ ปิดขอบ อลูมิเนียม มีสีแดง เขียว น้ำเงิน

ขนาด   30 cm.   x   40 cm.      ราคา       350   บาท
ขนาด   40 cm.   x   60 cm.      ราคา       450   บาท
ขนาด   60 cm.   x   80 cm.      ราคา       600   บาท
ขนาด   60 cm.   x   90 cm.      ราคา       650   บาท
ขนาด   80 cm.   x  120 cm.      ราคา       900    บาท
ขนาด   90 cm.   x  120 cm.      ราคา     1,000   บาท
ขนาด   90 cm.   x  150 cm.      ราคา     1,700   บาท
ขนาด   90 cm.   x  180 cm.      ราคา     2,100   บาท
ขนาด  120 cm.  x  120 cm.      ราคา     1,700   บาท
ขนาด  120 cm.  x  150 cm.      ราคา     2,100   บาท
ขนาด  120 cm.  x  180 cm.      ราคา     2,300   บาท
ขนาด  120 cm.  x  200 cm.      ราคา     2,800   บาท
ขนาด  120 cm.  x  240 cm.      ราคา     2,900   บาท

                                                                                                              รายละเอียด....สอบถาม
มีทั้งแบบสำเร็จรูป และรับผลิตตามออเดอร์
สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ คุณ เกวลิน 083-4291484 (บี)
http://www.bq-furniture-sale11.blogspot.com
                         บีคีวเฟอร์นิเจอร์ ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
....รับสินค้าได้ที่โรงงาน / บริการส่งทั่วไทย....

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น