โต๊ะพับ-โต๊ะพับอเนกประสงค์-โต๊ะสัมมนา-โต๊ะประชุม-โต๊ะจีน-โต๊ะจัดเลี้ยง
ขายปลีกและส่ง โต๊ะสัมมนา,โต๊ะพับ,โต๊ะพับอเนกประสงค์,โต๊ะพับอเนกประสงค์เหลี่ยม
โต๊ะพับอเนกประสงค์เหลี่ยม,โต๊ะพับอเนกประสงค์กลม,โต๊ะจัดเลี้ยง,โต๊ะประชุม,โต๊ะโรงอาหาร
เก้าอี้,เก้าอี้สัมมนา,เก้าอี้จัดเลี้ยง,เก้าอี้ออฟฟิศ,เก้าอี้โต๊ะจีน,เก้าอี้ร้านอาหาร,เก้าอี้ภัตตาตาร
มีทั้งแบบสำเร็จรูป และรับผลิตตามออเดอร์

ชื่อสินค้า :     
โต๊ะพับโต๊ะพับหน้า เมลามีนลายไม้หน้า 25 มิล ขาเหล็กชุบโครมเมี่ยม ขนาด 1.2 x 1.2 นิ้ว

(เฉพาะลายขวางเท่านั้น จำนวนจำกัด)
1. ขนาด ก45xย120xส75 ราคา 700 บาท
2. ขนาด ก60xย120xส75 ราคา 850 บาท

ชื่อสินค้า :     

โต๊ะพับโต๊ะพับหน้า เมลามีน สีเหลืองสด 25 มิลขาเหล็กชุบโครมเมี่ยม ขนาด 1.2 x 1.2 นิ้ว


1. ขนาด 45*120*75 ซม. ราคา 700 บาท
2. ขนาด 45*150*75 ซม. ราคา 750 บาท
3. ขนาด 45*180*75 ซม. ราคา 850 บาท
4. ขนาด 60*120*75 ซม. ราคา 850 บาท
(ราคาพิเศษ จำนวนจำกัด)

ชื่อสินค้า :     

โต๊ะพับโต๊ะพับหน้า เมลามีน สีเทากราไฟล์ 25 มิลขาเหล็กชุบโครมเมี่ยม ขนาด 1.2 x 1.2 นิ้ว


1. ขนาด 45*120*75 ซม. ราคา 700 บาท
2. ขนาด 45*150*75 ซม. ราคา 750 บาท

3. ขนาด 45*180*75 ซม. ราคา 850 บาท

(ราคาพิเศษ จำนวนจำกัด)

สินค้า / บริการชื่อสินค้า   
โต๊ะพับอเนกประสงค์ หน้าโฟเมก้าขาวขาเหล็กชุบโครมเมี่ยม ขนาด 1.2 x 1.2 นิ้ว

          ขนาด  ก.45 x ย.120 x ส.75 cm.    ราคา   800       บาท/ตัว
          ขนาด  ก.45 x ย.150 x ส.75 cm.    ราคา   950       บาท/ตัว
          ขนาด  ก.45 x ย.180 x ส.75 cm.    ราคา   1,000    บาท/ตัว
          ขนาด  ก.60 x ย.120 x ส.75 cm.    ราคา   850       บาท/ตัว
          ขนาด  ก.60 x ย.150 x ส.75 cm.    ราคา   1,100    บาท/ตัว
                    ขนาด  ก.60 x ย.180 x ส.75 cm.    ราคา   1,150    บาท/ตัว          
          ขนาด  ก.75 x ย.120 x ส.75 cm.    ราคา   1,000    บาท/ตัว
          ขนาด  ก.75 x ย.150 x ส.75 cm.    ราคา   1,150    บาท/ตัว
          ขนาด  ก.75 x ย.180 x ส.75 cm.    ราคา   1,250    บาท/ตัว
     
                                                                                                              รายละเอียดสินค้า...สอบถาม

ชื่อสินค้า :  
โต๊ะพับอเนกประสงค์ หน้าเหล็กขาว ขาเหล็กชุบโครมเมี่ยมขนาด 1.2 X 1.2 นิ้ว


           ขนาด  ก.45 x ย.120 x ส.75 cm.    ราคา    1,600   บาท/ตัว
           ขนาด  ก.45 x ย.150 x ส.75 cm.    ราคา    1,700   บาท/ตัว
           ขนาด  ก.45 x ย.180 x ส.75 cm.    ราคา    1,800   บาท/ตัว
           ขนาด  ก.60 x ย.120 x ส.75 cm.    ราคา    1,900   บาท/ตัว
           ขนาด  ก.60 x ย.150 x ส.75 cm.    ราคา    1,900   บาท/ตัว
           ขนาด  ก.60 x ย.180 x ส.75 cm.    ราคา    2,100    บาท/ตัว
           ขนาด  ก.75 x ย.120 x ส.75 cm.    ราคา    2,000    บาท/ตัว
           ขนาด  ก.75 x ย.150 x ส.75 cm.    ราคา    2,100    บาท/ตัว
           ขนาด  ก.75 x ย.180 x ส.75 cm.    ราคา    2,200    บาท/ตัว

                       รายละเอียดสินค้า...สอบถาม

ชื่อสินค้า :  
โต๊ะพับอเนกประสงค์ หน้าโฟเมก้า ขาดำ เหล็กกล่อง ขนาด 1 X 1 นิ้ว

          ขนาด  ก.45 x ย.120 x ส.75 cm.    ราคา    650     บาท/ตัว
          ขนาด  ก.45 x ย.150 x ส.75 cm.    ราคา    750     บาท/ตัว
          ขนาด  ก.45 x ย.180 x ส.75 cm.    ราคา    850     บาท/ตัว
          ขนาด  ก.60 x ย.120 x ส.75 cm.    ราคา    750     บาท/ตัว
          ขนาด  ก.60 x ย.150 x ส.75 cm.    ราคา    850     บาท/ตัว
          ขนาด  ก.60 x ย.180 x ส.75 cm.    ราคา   1,050   บาท/ตัว
          ขนาด  ก.75 x ย.120 x ส.75 cm.    ราคา    850     บาท/ตัว
          ขนาด  ก.75 x ย.150 x ส.75 cm.    ราคา   1,050   บาท/ตัว
          ขนาด  ก.75 x ย.180 x ส.75 cm.    ราคา   1,100   บาท/ตัว

รายละเอียดสินค้า...สอบถาม


  
ชื่อสินค้า :  
โต๊ะพับอเนกประสงค์ หน้าไม้เมลามีน ขาเหล็กชุบโครมเมี่ยม

          ขนาด  ก.45 x ย.120 x ส.75 cm.    ราคา    1,000    บาท/ตัว
          ขนาด  ก.45 x ย.150 x ส.75 cm.    ราคา    1,150    บาท/ตัว
          ขนาด  ก.45 x ย.180 x ส.75 cm.    ราคา    1,200    บาท/ตัว
          ขนาด  ก.60 x ย.120 x ส.75 cm.    ราคา    1,150    บาท/ตัว
          ขนาด  ก.60 x ย.150 x ส.75 cm.    ราคา    1,300    บาท/ตัว
          ขนาด  ก.60 x ย.180 x ส.75 cm.    ราคา    1,350    บาท/ตัว
          ขนาด  ก.75 x ย.120 x ส.75 cm.    ราคา    1,400    บาท/ตัว
          ขนาด  ก.75 x ย.150 x ส.75 cm.    ราคา    1,550    บาท/ตัว
                                ขนาด  ก.75 x ย.180 x ส.75 cm.    ราคา    1,650    บาท/ตัว                                                                                                                                                                  
                                                                                                   รายละเอียดสินค้า...สอบถาม   
ชื่อสินค้า :  
โต๊ะพับอเนกประสงค์ หน้าไม้เมลามีน ขาเหล็กตัววี ชุบโครมเมี่ยม

ขนาด  ก.60 x ย.150 x ส.75 cm.    ราคา   3,200   บาท/ตัว
ขนาด  ก.60 x ย.180 x ส.75 cm.    ราคา   3,300   บาท/ตัว

ขนาด  ก.75 x ย.150 x ส.75 cm.    ราคา   3,500   บาท/ตัว
ขนาด  ก.75 x ย.180 x ส.75 cm.    ราคา   3,700   บาท/ตัว

                                                                                                             รายละเอียดสินค้า...สอบถาม   


ชื่อสินค้า :  
โต๊ะพับอเนกประสงค์ หน้าโฟเมก้าขาว ขาเหล็กคู่       

ขนาด  ก.45 x ย.150 x ส.75 cm.    ราคา   2,100   บาท/ตัว
 ขนาด  ก.45 x ย.180 x ส.75 cm.    ราคา   2,300   บาท/ตัว 

ขนาด  ก.60 x ย.150 x ส.75 cm.    ราคา   2,300   บาท/ตัว
 ขนาด  ก.60 x ย.180 x ส.75 cm.    ราคา   2,500   บาท/ตัว

ขนาด  ก.75 x ย.150 x ส.75 cm.    ราคา   2,500   บาท/ตัว
 ขนาด  ก.75 x ย.180 x ส.75 cm.    ราคา   2,800   บาท/ตัว 


รายละเอียดสินค้า...สอบถาม
ชื่อสินค้า :  
โต๊ะพับอเนกประสงค์ หน้าเมลามีน ขาเหล็กคู่
        
ขนาด  ก.45 x ย.150 x ส.75 cm.    ราคา   2,300   บาท/ตัว
 ขนาด  ก.45 x ย.180 x ส.75 cm.    ราคา   2,500   บาท/ตัว 

ขนาด  ก.60 x ย.150 x ส.75 cm.    ราคา   2,500   บาท/ตัว
 ขนาด  ก.60 x ย.180 x ส.75 cm.    ราคา   2,700   บาท/ตัว

ขนาด  ก.75 x ย.150 x ส.75 cm.    ราคา   2,700   บาท/ตัว
 ขนาด  ก.75 x ย.180 x ส.75 cm.    ราคา   3,000   บาท/ตัว 

รายละเอียดสินค้า...สอบถาม
ชื่อสินค้า :  
โต๊ะพับอเนกประสงค์ หน้าเมลามีน ขาเหล็กคู่มีบังตา

ขนาด  ก.45 x ย.150 x ส.75 cm.    ราคา   3,400   บาท/ตัว
 ขนาด  ก.45 x ย.180 x ส.75 cm.    ราคา   3,500   บาท/ตัว 

ขนาด  ก.60 x ย.150 x ส.75 cm.    ราคา   3,500   บาท/ตัว
 ขนาด  ก.60 x ย.180 x ส.75 cm.    ราคา   3,700   บาท/ตัว

ขนาด  ก.75 x ย.150 x ส.75 cm.    ราคา   3,700   บาท/ตัว
 ขนาด  ก.75 x ย.180 x ส.75 cm.    ราคา   3,900   บาท/ตัว 

                                                                                                                  รายละเอียดสินค้า...สอบถามชื่อสินค้า :  
โต๊ะพับอเนกประสงค์ หน้าเมลามีน ขาเหล็กมีล้อเลื่อนล๊อกได้ มีบังตา

          ขนาด  ก.45 x ย.120 x ส.75 cm.    ราคา    3,000    บาท/ตัว
          ขนาด  ก.45 x ย.150 x ส.75 cm.    ราคา    3,300    บาท/ตัว
          ขนาด  ก.45 x ย.180 x ส.75 cm.    ราคา    3,500    บาท/ตัว

          ขนาด  ก.60 x ย.120 x ส.75 cm.    ราคา    3,300    บาท/ตัว
          ขนาด  ก.60 x ย.150 x ส.75 cm.    ราคา    3,600    บาท/ตัว
          ขนาด  ก.60 x ย.180 x ส.75 cm.    ราคา    3,800    บาท/ตัว

          ขนาด  ก.75 x ย.120 x ส.75 cm.    ราคา    3,500    บาท/ตัว
          ขนาด  ก.75 x ย.150 x ส.75 cm.    ราคา    3,800    บาท/ตัว
          ขนาด  ก.75 x ย.180 x ส.75 cm.    ราคา    4,200    บาท/ตัว

                                                                                                                 รายละเอียดสินค้า...สอบถามชื่อสินค้า :  
โต๊ะพับ มีตะแกรง หน้าเมลามีน/ฟอเมก้าขาว ขาเหล็กมีล้อเลื่อนล๊อกได้ มีบังตา

1. ขนาด 45*120*75 ซม ราคา 1,550 บาท
2. ขนาด 45*150*75 ซม ราคา 1,650 บาท
3. ขนาด 45*180*75 ซม ราคา 1,950 บาท
 
4. ขนาด 60*120*75 ซม ราคา 1,750 บาท
5. ขนาด 60*150*75 ซม ราคา 2,100 บาท
6. ขนาด 60*180*75 ซม. ราคา 2,350 บาท
 
7. ขนาด 75*120*75 ซม ราคา 2,150 บาท
8. ขนาด 75*150*75 ซม ราคา 2,250 บาท
9. ขนาด 75*180*75 ซม. ราคา 2,450 บาท
 
ชื่อสินค้า :  
โต๊ะพับ หน้าฟอเมก้าขาว สี่เหลี่ยม จัตุรัส ขาเหล็กมีล้อเลื่อนล๊อกได้ มีบังตา

1. ขนาด 75*75*75 ซม  ราคา 950 บาท
  2. ขนาด 90*90*75 ซม. ราคา 1,050 บาท
    3. ขนาด 100*100*75 ซม. ราคา 1,150 บาท
    4. ขนาด 120*120*75 ซม. ราคา 1,350 บาท


ชื่อสินค้า : 
โต๊ะพับอเนกประสงค์ หน้าโฟเมก้าสี ฯล
รายละเอียดสินค้า...สอบถาม


ชื่อสินค้า :
โต๊ะพับอเนกประสงค์เข้ามุม
หน้าโฟเมก้าขาว / สี ขาพับได้

รายละเอียดสินค้า..สอบถาม

ชื่อสินค้า 

โต๊ะพับอเนกประสงค์ หน้าเมลามีน ขาเหล็กคู่


ขนาด  เส้นผ่านศูนย์กลาง 120 x 75 cm.    ราคา    1,600    บาท/ตัว
ขนาด  เส้นผ่านศูนย์กลาง 150 x 75 cm.    ราคา     2,400   บาท/ตัว
 ขนาด  เส้นผ่านศูนย์กลาง 180 x 75 cm.    ราคา     3,000    บาท/ตัว

รายละเอียดสินค้า...สอบถามชื่อสินค้า :  

โต๊ะพับหน้ากลม หน้าโฟเมก้าขาว มีล้อ ล็อคได้


ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 120 x 75 cm.   ราคา    4,500    บาท/ตัว
ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 150 x 75 cm.   ราคา    5,500    บาท/ตัว
ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 180 x 75 cm.   ราคา    7,000    บาท/ตัว

รายละเอียดสินค้า...สอบถามชื่อสินค้า
โต๊ะพับกลมหน้าเหล็ก ขาเหล็ก พ่นสีฝุ่น
 มี สี แดง / น้ำเงิน

ขนาด 3 ฟุต x  91 cm.     ราคา...สอบถาม 
ขนาด 4 ฟุต x 116 cm.    ราคา 1,380 บาท


รายละเอียดสินค้า...สอบถาม


ชื่อสินค้า
โต๊ะจีนกลม หน้าพลาสติก ขาถอดได้
มี สี แดง /น้ำเงิน


ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 120 x 75 cm.
              ราคา    1,600   บาท

                  รายละเอียดสินค้า...สอบถาม

 

ชื่อสินค้า :
โต๊ะพับหน้าเหล็ก ขาเหล็ก พ่นสีฝุ่น
มี สี แดง /น้ำเงิน

1.5 ฟุต ขนาด  45.5 x 76 x 76 cm.
3    ฟุต ขนาด   61 x 92 x 76 cm.
3.5 ฟุต ขนาด  75 x 106.5 x 76 cm.
4    ฟุต ขนาด  71 x 116 5 x 76 cm.

รายละเอียดสินค้า...สอบถาม


1 2 ...
มีทั้งแบบสำเร็จรูป และรับผลิตตามออเดอร์
สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ คุณ เกวลิน 
TEL  :  083-4291484 
E-mail  :  kevalin54@gmail.com
สยาม บีคีวเฟอร์นิเจอร์ ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
......รับสินค้าได้ที่โรงงาน / บริการส่งทั่วไทย......