โต๊ะพับ-โต๊ะพับอเนกประสงค์-โต๊ะสัมมนา-โต๊ะประชุม-โต๊ะจีน-โต๊ะจัดเลี้ยง
ขายปลีกและส่ง โต๊ะสัมมนา,โต๊ะพับ,โต๊ะพับอเนกประสงค์,โต๊ะพับอเนกประสงค์เหลี่ยม
โต๊ะพับอเนกประสงค์เหลี่ยม,โต๊ะพับอเนกประสงค์กลม,โต๊ะจัดเลี้ยง,โต๊ะประชุม,โต๊ะโรงอาหาร
เก้าอี้,เก้าอี้สัมมนา,เก้าอี้จัดเลี้ยง,เก้าอี้ออฟฟิศ,เก้าอี้โต๊ะจีน,เก้าอี้ร้านอาหาร,เก้าอี้ภัตตาตาร
มีทั้งแบบสำเร็จรูป และรับผลิตตามออเดอร์

     
โต๊ะพับโต๊ะพับหน้า เมลามีนลายไม้หน้า 25 มิล ขาเหล็กชุบโครมเมี่ยม ขนาด 1.2 x 1.2 นิ้ว

(เฉพาะลายขวางเท่านั้น จำนวนจำกัด)
1. ขนาด ก45xย120xส75 ราคา 700 บาท
2. ขนาด ก60xย120xส75 ราคา 850 บาท

   

โต๊ะพับโต๊ะพับหน้า เมลามีน สีเหลืองสด 25 มิลขาเหล็กชุบโครมเมี่ยม ขนาด 1.2 x 1.2 นิ้ว


1. ขนาด 45*120*75 ซม. ราคา 700 บาท
2. ขนาด 45*150*75 ซม. ราคา 750 บาท
3. ขนาด 45*180*75 ซม. ราคา 850 บาท
4. ขนาด 60*120*75 ซม. ราคา 850 บาท
(ราคาพิเศษ จำนวนจำกัด)

    

โต๊ะพับโต๊ะพับหน้า เมลามีน สีเทากราไฟล์ 25 มิลขาเหล็กชุบโครมเมี่ยม ขนาด 1.2 x 1.2 นิ้ว

1. ขนาด 45*120*75 ซม. ราคา 700 บาท
2. ขนาด 45*150*75 ซม. ราคา 750 บาท

3. ขนาด 45*180*75 ซม. ราคา 850 บาท

(ราคาพิเศษ จำนวนจำกัด)

สินค้า / บริการ     
โต๊ะพับอเนกประสงค์ หน้าโฟเมก้าขาวขาเหล็กชุบโครมเมี่ยม ขนาด 1.2 x 1.2 นิ้ว

          ขนาด  ก.45 x ย.120 x ส.75 cm.    ราคา   800       บาท/ตัว
          ขนาด  ก.45 x ย.150 x ส.75 cm.    ราคา   950       บาท/ตัว
          ขนาด  ก.45 x ย.180 x ส.75 cm.    ราคา   1,000    บาท/ตัว
          ขนาด  ก.60 x ย.120 x ส.75 cm.    ราคา   850       บาท/ตัว
          ขนาด  ก.60 x ย.150 x ส.75 cm.    ราคา   1,100    บาท/ตัว
                    ขนาด  ก.60 x ย.180 x ส.75 cm.    ราคา   1,150    บาท/ตัว          
          ขนาด  ก.75 x ย.120 x ส.75 cm.    ราคา   1,000    บาท/ตัว
          ขนาด  ก.75 x ย.150 x ส.75 cm.    ราคา   1,150    บาท/ตัว
          ขนาด  ก.75 x ย.180 x ส.75 cm.    ราคา   1,250    บาท/ตัว
     
                                                                                                              รายละเอียดสินค้า...สอบถาม


โต๊ะพับอเนกประสงค์ หน้าเหล็กขาว ขาเหล็กชุบโครมเมี่ยมขนาด 1.2 X 1.2 นิ้ว


           ขนาด  ก.45 x ย.120 x ส.75 cm.    ราคา    1,600   บาท/ตัว
           ขนาด  ก.45 x ย.150 x ส.75 cm.    ราคา    1,700   บาท/ตัว
           ขนาด  ก.45 x ย.180 x ส.75 cm.    ราคา    1,800   บาท/ตัว
           ขนาด  ก.60 x ย.120 x ส.75 cm.    ราคา    1,900   บาท/ตัว
           ขนาด  ก.60 x ย.150 x ส.75 cm.    ราคา    1,900   บาท/ตัว
           ขนาด  ก.60 x ย.180 x ส.75 cm.    ราคา    2,100    บาท/ตัว
           ขนาด  ก.75 x ย.120 x ส.75 cm.    ราคา    2,000    บาท/ตัว
           ขนาด  ก.75 x ย.150 x ส.75 cm.    ราคา    2,100    บาท/ตัว
           ขนาด  ก.75 x ย.180 x ส.75 cm.    ราคา    2,200    บาท/ตัว

                       รายละเอียดสินค้า...สอบถาม


โต๊ะพับอเนกประสงค์ หน้าโฟเมก้าสีขาว ขาดำ เหล็กกล่อง ขนาด 1 X 1 นิ้ว

          ขนาด  ก.45 x ย.120 x ส.75 cm.    ราคา    650     บาท/ตัว
          ขนาด  ก.45 x ย.150 x ส.75 cm.    ราคา    750     บาท/ตัว
          ขนาด  ก.45 x ย.180 x ส.75 cm.    ราคา    850     บาท/ตัว
          ขนาด  ก.60 x ย.120 x ส.75 cm.    ราคา    750     บาท/ตัว
          ขนาด  ก.60 x ย.150 x ส.75 cm.    ราคา    850     บาท/ตัว
          ขนาด  ก.60 x ย.180 x ส.75 cm.    ราคา   1,050   บาท/ตัว
          ขนาด  ก.75 x ย.120 x ส.75 cm.    ราคา    850     บาท/ตัว
          ขนาด  ก.75 x ย.150 x ส.75 cm.    ราคา   1,050   บาท/ตัว
          ขนาด  ก.75 x ย.180 x ส.75 cm.    ราคา   1,100   บาท/ตัว

รายละเอียดสินค้า...สอบถาม


  

โต๊ะพับอเนกประสงค์ หน้าไม้เมลามีน ขาเหล็กชุบโครมเมี่ยม

ขนาด  ก.45 x ย.120 x ส.75 cm.    ราคา    1,000    บาท/ตัว
ขนาด  ก.45 x ย.150 x ส.75 cm.    ราคา    1,150    บาท/ตัว
ขนาด  ก.45 x ย.180 x ส.75 cm.    ราคา    1,200    บาท/ตัว
ขนาด  ก.60 x ย.120 x ส.75 cm.    ราคา    1,150    บาท/ตัว
ขนาด  ก.60 x ย.150 x ส.75 cm.    ราคา    1,300    บาท/ตัว
ขนาด  ก.60 x ย.180 x ส.75 cm.    ราคา    1,350    บาท/ตัว
ขนาด  ก.75 x ย.120 x ส.75 cm.    ราคา    1,400    บาท/ตัว
ขนาด  ก.75 x ย.150 x ส.75 cm.    ราคา    1,550    บาท/ตัว
                           ขนาด  ก.75 x ย.180 x ส.75 cm.    ราคา    1,650    บาท/ตัว                                                                                                                                                                  
                                                                                                   รายละเอียดสินค้า...สอบถาม   

โต๊ะพับอเนกประสงค์ หน้าไม้เมลามีน ขาเหล็กตัววี ชุบโครมเมี่ยม

ขนาด  ก.60 x ย.150 x ส.75 cm.    ราคา   3,200   บาท/ตัว
ขนาด  ก.60 x ย.180 x ส.75 cm.    ราคา   3,300   บาท/ตัว

ขนาด  ก.75 x ย.150 x ส.75 cm.    ราคา   3,500   บาท/ตัว
ขนาด  ก.75 x ย.180 x ส.75 cm.    ราคา   3,700   บาท/ตัว

                                                                                                             รายละเอียดสินค้า...สอบถาม   โต๊ะพับอเนกประสงค์ หน้าโฟเมก้าขาว ขาเหล็กคู่       

ขนาด  ก.45 x ย.150 x ส.75 cm.    ราคา   2,100   บาท/ตัว
 ขนาด  ก.45 x ย.180 x ส.75 cm.    ราคา   2,300   บาท/ตัว 

ขนาด  ก.60 x ย.150 x ส.75 cm.    ราคา   2,300   บาท/ตัว
 ขนาด  ก.60 x ย.180 x ส.75 cm.    ราคา   2,500   บาท/ตัว

ขนาด  ก.75 x ย.150 x ส.75 cm.    ราคา   2,500   บาท/ตัว
 ขนาด  ก.75 x ย.180 x ส.75 cm.    ราคา   2,800   บาท/ตัว 


รายละเอียดสินค้า...สอบถาม

โต๊ะพับอเนกประสงค์ หน้าเมลามีน ขาเหล็กคู่
        
ขนาด  ก.45 x ย.150 x ส.75 cm.    ราคา   2,300   บาท/ตัว
 ขนาด  ก.45 x ย.180 x ส.75 cm.    ราคา   2,500   บาท/ตัว 

ขนาด  ก.60 x ย.150 x ส.75 cm.    ราคา   2,500   บาท/ตัว
 ขนาด  ก.60 x ย.180 x ส.75 cm.    ราคา   2,700   บาท/ตัว

ขนาด  ก.75 x ย.150 x ส.75 cm.    ราคา   2,700   บาท/ตัว
 ขนาด  ก.75 x ย.180 x ส.75 cm.    ราคา   3,000   บาท/ตัว 

รายละเอียดสินค้า...สอบถาม
โต๊ะพับอเนกประสงค์ หน้าเมลามีน ขาเหล็กคู่มีบังตา

ขนาด  ก.45 x ย.150 x ส.75 cm.    ราคา   3,400   บาท/ตัว
 ขนาด  ก.45 x ย.180 x ส.75 cm.    ราคา   3,500   บาท/ตัว 

ขนาด  ก.60 x ย.150 x ส.75 cm.    ราคา   3,500   บาท/ตัว
 ขนาด  ก.60 x ย.180 x ส.75 cm.    ราคา   3,700   บาท/ตัว

ขนาด  ก.75 x ย.150 x ส.75 cm.    ราคา   3,700   บาท/ตัว
 ขนาด  ก.75 x ย.180 x ส.75 cm.    ราคา   3,900   บาท/ตัว 

                                                                                                                  รายละเอียดสินค้า...สอบถามโต๊ะพับอเนกประสงค์ หน้าเมลามีน ขาเหล็กมีล้อเลื่อนล๊อกได้ มีบังตา

          ขนาด  ก.45 x ย.120 x ส.75 cm.    ราคา    3,000    บาท/ตัว
          ขนาด  ก.45 x ย.150 x ส.75 cm.    ราคา    3,300    บาท/ตัว
          ขนาด  ก.45 x ย.180 x ส.75 cm.    ราคา    3,500    บาท/ตัว

          ขนาด  ก.60 x ย.120 x ส.75 cm.    ราคา    3,300    บาท/ตัว
          ขนาด  ก.60 x ย.150 x ส.75 cm.    ราคา    3,600    บาท/ตัว
          ขนาด  ก.60 x ย.180 x ส.75 cm.    ราคา    3,800    บาท/ตัว

          ขนาด  ก.75 x ย.120 x ส.75 cm.    ราคา    3,500    บาท/ตัว
          ขนาด  ก.75 x ย.150 x ส.75 cm.    ราคา    3,800    บาท/ตัว
          ขนาด  ก.75 x ย.180 x ส.75 cm.    ราคา    4,200    บาท/ตัว

                                                                                                                 รายละเอียดสินค้า...สอบถาม

โต๊ะพับหน้าได้เมลามีน (ไม่มีตะแกรง) 
ขาเหล็กกลม 1.5" หนา 1.2 มิลพ่นสี
 (มีตะแกรง เพิ่ม 500 บาท ตะแกรงเส้นยาว)
หน้ากว้าง 45 ซม. 
ขนาด ก45xย120xส75 ราคา 2,800 บาท
ขนาด ก45xย150xส75 ราคา 2,900 บาท
ขนาด ก45xย180xส75 ราคา 3,000 บาท

หน้ากว้าง 60 ซม.
ขนาด ก60xย120xส75 ราคา 2,900 บาท
ขนาด ก60xย150xส75 ราคา 3,000 บาท
ขนาด ก60xย180xส75 ราคา 3,100 บาท

หน้ากว้าง 75 ซม.
ขนาด ก75xย120xส75 ราคา 3,000 บาท 
ขนาด ก75xย150xส75 ราคา 3,200 บาท
ขนาด ก75xย180xส75 ราคา 3,400 บาท 
โต๊ะพับ มีตะแกรง หน้าเมลามีน/ฟอเมก้าขาว ขาเหล็กมีล้อเลื่อนล๊อกได้ มีบังตา


1. ขนาด 45*120*75 ซม ราคา 1,550 บาท
2. ขนาด 45*150*75 ซม ราคา 1,650 บาท
3. ขนาด 45*180*75 ซม ราคา 1,950 บาท
4. ขนาด 60*120*75 ซม ราคา 1,750 บาท
5. ขนาด 60*150*75 ซม ราคา 2,100 บาท
6. ขนาด 60*180*75 ซม. ราคา 2,350 บาท
7. ขนาด 75*120*75 ซม ราคา 2,150 บาท
8. ขนาด 75*150*75 ซม ราคา 2,250 บาท
9. ขนาด 75*180*75 ซม. ราคา 2,450 บาท

โต๊ะพับ หน้าฟอเมก้าขาว สี่เหลี่ยม จัตุรัส ขาเหล็กมีล้อเลื่อนล๊อกได้ มีบังตา

1. ขนาด 75*75*75 ซม  ราคา 950 บาท
  2. ขนาด 90*90*75 ซม. ราคา 1,050 บาท
    3. ขนาด 100*100*75 ซม. ราคา 1,150 บาท
    4. ขนาด 120*120*75 ซม. ราคา 1,350 บาท


ชื่อสินค้า : 
โต๊ะพับอเนกประสงค์ หน้าโฟเมก้าสี ฯล
รายละเอียดสินค้า...สอบถาม


ชื่อสินค้า :
โต๊ะพับอเนกประสงค์เข้ามุม
หน้าโฟเมก้าขาว / สี ขาพับได้

รายละเอียดสินค้า..สอบถาม

  โต๊ะพับอเนกประสงค์ หน้าเมลามีน ขาเหล็กคู่ขนาด  เส้นผ่านศูนย์กลาง 120 x 75 cm.    ราคา    1,600    บาท/ตัว
ขนาด  เส้นผ่านศูนย์กลาง 150 x 75 cm.    ราคา     2,400   บาท/ตัว
 ขนาด  เส้นผ่านศูนย์กลาง 180 x 75 cm.    ราคา     3,000    บาท/ตัว

รายละเอียดสินค้า...สอบถาม

โต๊ะพับหน้ากลม หน้าโฟเมก้าขาว มีล้อ ล็อคได้


ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 120 x 75 cm.   ราคา    4,500    บาท/ตัว
ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 150 x 75 cm.   ราคา    5,500    บาท/ตัว
ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 180 x 75 cm.   ราคา    7,000    บาท/ตัว

รายละเอียดสินค้า...สอบถามโต๊ะพับพลาสติกไฟเบอร์สีขาว HDPE 
ขาเหล็กพับเก็บได้
ขนาด 75*180*75 ซม. ราคา 1,800 บาท

 


ชื่อสินค้า
โต๊ะพับกลมหน้าเหล็ก ขาเหล็ก พ่นสีฝุ่น
 มี สี แดง / น้ำเงิน

ขนาด 3 ฟุต x  91 cm.     ราคา...สอบถาม 
ขนาด 4 ฟุต x 116 cm.    ราคา 1,380 บาท


รายละเอียดสินค้า...สอบถาม


ชื่อสินค้า
โต๊ะจีนกลม หน้าพลาสติก ขาถอดได้
มี สี แดง /น้ำเงิน


ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 120 x 75 cm.
              ราคา    1,600   บาท

                  รายละเอียดสินค้า...สอบถาม

 

ชื่อสินค้า :
โต๊ะพับหน้าเหล็ก ขาเหล็ก พ่นสีฝุ่น
มี สี แดง /น้ำเงิน

1.5 ฟุต ขนาด  45.5 x 76 x 76 cm.
3    ฟุต ขนาด   61 x 92 x 76 cm.
3.5 ฟุต ขนาด  75 x 106.5 x 76 cm.
4    ฟุต ขนาด  71 x 116 5 x 76 cm.

รายละเอียดสินค้า...สอบถาม


1 2 ...
มีทั้งแบบสำเร็จรูป และรับผลิตตามออเดอร์
สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ คุณ เกวลิน 
TEL  :  083-4291484 
E-mail  :  kevalin54@gmail.com
สยาม บีคีวเฟอร์นิเจอร์ ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
......รับสินค้าได้ที่โรงงาน / บริการส่งทั่วไทย......

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น