โต๊ะโรงอาหาร-ชุดโต๊ะโรงอาหาร


ขายปลีกและส่ง โต๊ะสัมมนา,โต๊ะพับ,โต๊ะพับอเนกประสงค์,โต๊ะพับอเนกประสงค์เหลี่ยม
โต๊ะพับอเนกประสงค์เหลี่ยม,โต๊ะพับอเนกประสงค์กลม,โต๊ะจัดเลี้ยง,โต๊ะประชุม,ชดโต๊ะโรงอาหาร
เก้าอี้,เก้าอี้สัมมนา,เก้าอี้จัดเลี้ยง,เก้าอี้ออฟฟิศ,เก้าอี้โต๊ะจีน,เก้าอี้ร้านอาหาร,เก้าอี้ภัตตาตาร
มีทัังแบบสำเร็จรูป และรับผลิตตามออเดอร์สินค้า/บริการ


ชื่อสินค้า : ชุดโต๊ะโรงอาหารหน้าโพเมก้าขาว
ขาเหล็กกลม


ขนาด 60 x 150 x 75 cm. ราคา 4,500 บาทขนาด 60 x 180 x 75 cm. ราคา 4,700 บาทขนาด 75 x 150 x 75 cm. ราคา 4,700 บาทขนาด 75 x 180 x 75 cm. ราคา 5,050 บาท 

รายละเอียดสินค้า....สอบถาม
ชื่อสินค้า : ชุดโต๊ะโรงอาหารหน้าไม้ระแนง
ขาเหล็กกลม

ขนาด 60 x 150 x 75 cm. ราคา 4,800 บาท
ขนาด 60 x 180 x 75 cm. ราคา 5,000 บาท

ขนาด 75 x 150 x 75 cm. ราคา 5,000 บาท
ขนาด 75 x 180 x 75 cm. ราคา 5,350 บาท


รายละเอียดสินค้า....สอบถาม
ชื่อสินค้า : ชุดโต๊ะโรงอาหารหน้าไม้ยางพารา
ขาเหล็กกลม


ขนาด 60 x 150 x 75 cm. ราคา 4,800 บาท
ขนาด 60 x 180 x 75 cm. ราคา 5,000 บาทขนาด 75 x 150 x 75 cm. ราคา 5,000 บาท
ขนาด 75 x 180 x 75 cm. ราคา 5,350 บาท
                                                                                                        รายละเอียดสินค้า....สอบถาม ชื่อสินค้า : ชุดโต๊ะโรงอาหาร หน้าไม้ยางพารา เคลือบเงา พร้อม ม้านั่งคู่ 

ขนาด 60 x 120 x 75 cm. ราคา 2,790 บาท
ขนาด 60 x 150 x 75 cm. ราคา 3,490 บาท
ขนาด 60 x 180 x 75 cm. ราคา 4,290 บาท

ขนาด 75 x 120 x 75 cm. ราคา 3,190 บาท
ขนาด 75 x 150 x 75 cm. ราคา 4,290 บาท
ขนาด 75 x 180 x 75 cm. ราคา 5,190 บาท


                     รายละเอียดสินค้า....สอบถาม
ชุดโต๊ะอาหารไม้ยางพารา เ เหล็ก 1x3 นิ้ว

โต๊ะ ขนาด 80 x 180 x 75 cm.= 1 ตัว
 ม้านั่ง ขนาด 40 x 180 x 45 cm.= 1 ตัว

เก้าอี้เดียว 38 x 38 x 45  x 85 cm. = 3 ตัว

 ราคา 6,500 บาท

ชื่อสินค้า : ชุดโต๊ะโรงอาหารหน้าขาว
ขาเหล็ก 1.5x1.5 นิ้ว เชื่อมติดม้านั้ง

ขนาด 60 x 120 x 75 cm. ราคา 3,100 บาท
ขนาด 60 x 150 x 75 cm. ราคา 3,690 บาท
ขนาด 60 x 180 x 75 cm. ราคา 4,190 บาท
ขนาด 75 x 120 x 75 cm. ราคา 3,390 บาท
ขนาด 75 x 150 x 75 cm. ราคา 4,290 บาท
ขนาด 75 x 180 x 75 cm. ราคา 4,590 บาท          รายละเอียดสินค้า....สอบถาม


ชื่อสินค้า : ชุดโต๊ะโรงอาหารหน้าไม้เต็ง 
ขาไข้วพร้อม ม้านั่งคู่

ขนาด 60 x 120 x 75 cm. ราคา 6,000 บาท
ขนาด 60 x 150 x 75 cm. ราคา 6,490 บาท
ขนาด 60 x 180 x 75 cm. ราคา 7,000 บาท
ขนาด 75 x 120 x 75 cm. ราคา 6,490 บาท
ขนาด 75 x 150 x 75 cm. ราคา 6,990 บาท
ขนาด 75 x 180 x 75 cm. ราคา 7,490 บาทรายละเอียดสินค้า....สอบถาม


ชื่อสินค้า : ชุดโต๊ะโรงอาหารหน้าโฟเมก้าขาว-โครงขาพับชุบโคมเมียม    

ขนาด 60 x 120 x 75 cm. ราคา 2,600  บาท
ขนาด 60 x 180 x 75 cm. ราคา 3,900  บาท
ขนาด 75 x 180 x 75 cm. ราคา 4,100  บาท
ขนาด 75 x 200 x 75 cm. ราคา 4,600  บาท
ขนาด 75 x 240 x 75 cm. ราคา 5,000 บาท 
            
                    รายละเอียดสินค้า....สอบถามชื่อสินค้า :ชุดโต๊ะโรงอาหารหน้าโฟเมก้าขาว-ขาตายโครงสีดำพร้อม ม้านั่งคู่ 

ขนาด 60 x 120 x 75 cm. ราคา 2,300 บาท
ขนาด 60 x 150 x 75 cm. ราคา 2,890 บาท
ขนาด 60 x 180 x 75 cm. ราคา 3,390 บาท
ขนาด 75 x 120 x 75 cm. ราคา 2,590 บาท
ขนาด 75 x 150 x 75 cm. ราคา 3,390 บาท
ขนาด 75 x 180 x 75 cm. ราคา 3,690 บาท    
                    
                                   
                      รายละเอียดสินค้า....สอบถาม ชื่อสินค้า : ชุดโต๊ะโรงอาหาร หน้าสี / ขาเหล็กกลม พร้อม ม้านั่งคู่

ขนาด 60 x 120 x 75 cm. ราคา 2,890 บาท
ขนาด 60 x 150 x 75 cm. ราคา 3,390 บาท
ขนาด 60 x 180 x 75 cm. ราคา 3,990 บาท
ขนาด 60 x 200 x 75 cm. ราคา           บาท
ขนาด 75 x 120 x 75 cm. ราคา 3,090 บาท
ขนาด 75 x 150 x 75 cm. ราคา 3,990 บาท
ขนาด 75 x 180 x 75 cm. ราคา 4,290 บาท
ขนาด 75 x 200 x 75 cm. ราคา           บาท


                                                                                                                                                                    รายละเอียดสินค้า....สอบถามชื่อสินค้า : ชุดโต๊ะโรงอาหาร 6 ขา / ขาตัวไอ
หน้าไม้เต็ง พร้อม ม้านั่งคู่

ขนาด 60 x 120 x 75 cm. ราคา 6,390 บาท
ขนาด 60 x 150 x 75 cm. ราคา 6,890 บาท
ขนาด 60 x 180 x 75 cm. ราคา 7,390 บาท
ขนาด 75 x 120 x 75 cm. ราคา 6,590 บาท
ขนาด 75 x 150 x 75 cm. ราคา 7,390 บาท
ขนาด 75 x 180 x 75 cm. ราคา 7,690 บาทรายละเอียดสินค้า....สอบถาม
ชื่อสินค้า: ชุดโต๊ะโรงอาหาร 6 ขา / ขาตัวไอ
หน้าไม้ระแนง พร้อม ม้านั่งคู่

ขนาด 60 x 120 x 75 cm. ราคา 2,790 บาท
ขนาด 60 x 150 x 75 cm. ราคา 3,490 บาท
ขนาด 60 x 180 x 75 cm. ราคา 4,290 บาท
ขนาด 75 x 120 x 75 cm. ราคา 3,190 บาท
ขนาด 75 x 150 x 75 cm. ราคา 4,290 บาท
ขนาด 75 x 180 x 75 cm. ราคา 5,190 บาท
          
รายละเอียดสินค้า....สอบถาม
ชื่อสินค้า : ชุดโต๊ะโรงอาหาร หน้าโฟเมก้าขาว ขารูปตัวไอ    ม้านั่งไม้ระแนงคู่

ขนาด 60 x 120 x 75 cm. ราคา 2,590 บาท
ขนาด 60 x 150 x 75 cm. ราคา 3,090 บาท
ขนาด 60 x 180 x 75 cm. ราคา 3,790 บาท
ขนาด 75 x 120 x 75 cm. ราคา 2,690 บาท
ขนาด 75 x 150 x 75 cm. ราคา 3,790 บาท
ขนาด 75 x 180 x 75 cm. ราคา 4,690 บาท
รายละเอียดสินค้า...สอบถาม 
ชื่อสินค้า : ชุดโต๊ะโรงอาหาร หน้าโฟเมก้าขาว ม้านั่งไม้ระแนง

ขนาด 60 x 120 x 75 cm. ราคา 2,590 บาท
ขนาด 60 x 150 x 75 cm. ราคา 3,090 บาท
ขนาด 60 x 180 x 75 cm. ราคา 3,790 บาท

ขนาด 75 x 120 x 75 cm. ราคา 2,690 บาท
ขนาด 75 x 150 x 75 cm. ราคา 3,790 บาท
ขนาด 75 x 180 x 75 cm. ราคา 4,690 บาท
รายละเอียดสินค้า...สอบถาม
ชื่อสินค้า : ชุดโต๊ะโรงอาหาร หน้าโฟเมก้าสี พร้อม ม้านั่งคู่

ขนาด 60 x 120 x 75 cm. ราคา 2,500 บาท
ขนาด 60 x 150 x 75 cm. ราคา 3,090 บาท
ขนาด 60 x 180 x 75 cm. ราคา 3,790 บาท

ขนาด 60 x 200 x 75 cm. ราคา 3,490 บาท
ขนาด 75 x 120 x 75 cm. ราคา 2,690 บาท 
ขนาด 75 x 150 x 75 cm. ราคา 3,890 บาท  
ขนาด 75 x 180 x 75 cm. ราคา 4,ุ490 บาท 
ขนาด 75 x 200 x 75 cm. ราคา 4,ุ690 บาท 
                                          


รายละเอียดสินค้า...สอบถาม
ชื่อสินค้า : ชุดโต๊ะโรงอาหาร หน้าไม้ยางพารา เคลือบเงา พร้อม ม้านั่งคู่ 

ขนาด 60 x 120 x 75 cm. ราคา 2,790 บาท
ขนาด 60 x 150 x 75 cm. ราคา 3,490 บาท
ขนาด 60 x 180 x 75 cm. ราคา 4,290 บาท

ขนาด 75 x 120 x 75 cm. ราคา 3,190 บาท
ขนาด 75 x 150 x 75 cm. ราคา 4,290 บาท
ขนาด 75 x 180 x 75 cm. ราคา 5,190 บาท
                            

            
 รายละเอียดสินค้า...สอบถาม
ชื่อสินค้า : ชุดโต๊ะอาหาร หน้าไม้ยางพารา 
          ขาเหล็กพ่นสีดำ/ขาว พร้อมเก้าอี้


    ขนาด 60*60*75 ซม. พร้อมเก้าอี้ 2 ตัว   
ราคา 1,700 บาท

    ขนาด 60*120*75 ซม. พร้อมเก้าอี้ 4 ตัว  ราคา 2,800 บาท

    ขนาด 75*75*75 ซม.  พร้อมเก้าอี้ 2 ตัว   
ราคา 2,000 บาท

    ขนาด 75*120*75 ซม.  พร้อมเก้าอี้ 4 ตัว  
ราคา 3,200 บาท


ชื่อสินค้า : ชุดโต๊ะโรงอาหาร อเนกประสงค์ทั่วไป
พร้อม เก้าอี้นั่ง 4 ตัว 
ขนาด  80 x 120 x 75 cm. ราคา..สอบถาม
.


Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
                                                  

 รายละเอียดสินค้า...สอบถาม
ชื่อสินค้า : โต๊ะโรงอาหาร หน้าโฟเมก้าขาว
ขาเหล็กพ่นสีดำ/ขาว

ขนาด 60 x 120 x 75 cm. ราคา 1,400 บาท
ขนาด 60 x 150 x 75 cm. ราคา 1,600 บาท
ขนาด 60 x 180 x 75 cm. ราคา 1,800 บาท
ขนาด 75 x 120 x 75 cm. ราคา 2,690 บาท 
ขนาด 75 x 150 x 75 cm. ราคา 3,890 บาท  
ขนาด 75 x 180 x 75 cm. ราคา 4,ุ490 บาท                                      
                                                                                              รายละเอียดสินค้า...สอบถาม


ชื่อสินค้า : โต๊ะโรงอาหาร หน้าไม้ระแนง
ขาเหล็กพ่นสีดำ/ขาว

ขนาด 60 x 120 x 75 cm. ราคา 1,500 บาท
ขนาด 60 x 150 x 75 cm. ราคา 1,800 บาท
ขนาด 60 x 180 x 75 cm. ราคา 2,200 บาท


ขนาด 75 x 120 x 75 cm. ราคา 1,800 บาท 
ขนาด 75 x 150 x 75 cm. ราคา 2,200 บาท  
ขนาด 75 x 180 x 75 cm. ราคา 2,500 บาท                                      


                                                                                                   รายละเอียดสินค้า...สอบถามชื่อสินค้า : โต๊ะโรงอาหาร หน้าไม้เต็ง
ขาเหล็กพ่นสีดำ/ขาว

ขนาด 60 x 120 x 75 cm. ราคา 3,800 บาท
ขนาด 60 x 150 x 75 cm. ราคา 4,200 บาท
ขนาด 60 x 180 x 75 cm. ราคา 4,600 บาท


ขนาด 75 x 120 x 75 cm. ราคา 5,200 บาท 
ขนาด 75 x 150 x 75 cm. ราคา 5,600 บาท  
ขนาด 75 x 180 x 75 cm. ราคา 5,800 บาท                                      

                                                                                                  รายละเอียดสินค้า...สอบถาม
                                 


ชื่อสินค้า : โต๊ะอาหาร หน้าไม้ยางพารา
ทำขอบหนา 40 มิลขาเหล็ก 1.5 x 3 นิ้ว

ขนาด 60 x 150 x 75 cm. ราคา 3,000 บาท
ขนาด 60 x 180 x 75 cm. ราคา 3,200 บาท
ขนาด 75 x 150 x 75 cm. ราคา 3,400 บาท  
ขนาด 75 x 180 x 75 cm. ราคา 3,700 บาท 
ขนาด 75 x 200 x 75 cm. ราคา 4,000 บาท
ขนาด 75 x 220 x 75 cm. ราคา 5,000 บาท   
ขนาด 75 x 240 x 75 cm. ราคา 5,300 บาท                                  

                      รายละเอียดสินค้า...สอบถามชื่อสินค้า : โต๊ะอาหาร หน้าไม้ยางพารา
ทำขอบหนา 35 มิลขาเหล็ก 1 x 3 นิ้ว


ขนาด 60 x 120 x 75 cm. ราคา 2,500 บาท
ขนาด 60 x 150 x 75 cm. ราคา 2,800 บาท
ขนาด 60 x 180 x 75 cm. ราคา 3,200 บาท
 ขนาด 75 x 120 x 75 cm. ราคา 2,800 บาท 
  ขนาด 75 x 150 x 75 cm. ราคา 3,200 บาท  
 ขนาด 75 x 180 x 75 cm. ราคา 3,500 บาท 
  ขนาด 75 x 200 x 75 cm. ราคา 3,900 บาท  
ขนาด 75 x 220 x 75 cm. ราคา 4,500 บาท
 ขนาด 75 x 240 x 75 cm. ราคา 4,900 บาท 


ชื่อสินค้า : โต๊ะอาหาร หน้าไม้ยางพารา 4 ขา
          ขาเหล็กพ่นสีดำ/ขาว

ขนาด 75 x 75 x 75 cm. ราคา 1,500 บาท
ขนาด 80 x 80 x 75 cm. ราคา 2,000 บาท
ขนาด 90 x 90 x 75 cm. ราคา 2,500 บาทชื่อสินค้า : โต๊ะอาหาร หน้าไม้เต็ง 4 ขา
          ขาเหล็กพ่นสีดำ/ขาว

ขนาด 75 x 75 x 75 cm. ราคา 2,100 บาท
ขนาด 80 x 80 x 75 cm. ราคา 2,400 บาท
ขนาด 90 x 90 x 75 cm. ราคา 2,800 บาทชื่อสินค้า : ม้านั้งโรงอาหาร หน้าโพเมก้าขาวขาเหล็ก 1.2 นิ้ว พ่นสีดำ/ขาวขนาด 30 x 120 x 75 cm. ราคา    750 บาท
ขนาด 30 x 150 x 75 cm. ราคา    950 บาท
ขนาด 30 x 180 x 75 cm. ราคา 1,150 บาท


ชื่อสินค้า : ม้านั้งโรงอาหาร หน้าไม้ระแนง                 ขาเหล็ก 1.2 นิ้ว พ่นสีดำ/ขาวขนาด 30 x 120 x 75 cm. ราคา 1,100 บาท
ขนาด 30 x 150 x 75 cm. ราคา 1,300 บาท
ขนาด 30 x 180 x 75 cm. ราคา 1,500 บาท
ชื่อสินค้า : ม้านั้งโรงอาหาร หน้าไม้เต็ง                    ขาเหล็ก 1.2 นิ้ว พ่นสีดำ/ขาวขนาด 30 x 120 x 75 cm. ราคา 1,500 บาท
ขนาด 30 x 150 x 75 cm. ราคา 1,800 บาท
ขนาด 30 x 180 x 75 cm. ราคา 2,100 บาท

*กรณีขาเหล็ก 1.5 นิ้ว เพิ่มราคา 200 บาท /ตัว

ชื่อสินค้า : ม้านั้งโรงอาหาร หน้าไม้ยางพารา                    ขาเหล็ก 1 x 3 นิ้ว พ่นสีดำ/ขาว

ขนาด 40 x 180 x 45 cm. ราคา 1,800 บาท

ชื่อสินค้า : ม้านั้งยาว ไม้เต็ง มีพนักพิง
เหล็ก ขนาด 1.5 x 1.5 ซม.หนา 1.2 มิล

       ที่นั้งขนาด 45 ซม./ พนักพิง 85 ซม.

1.ขนาด 40 x 150 ซม. ราคา 3,100.บาท
1.ขนาด 40 x 180 ซม. ราคา 3,200.บาท

           
                 ชื่อสินค้า : เก้าอี้อาหาร หน้าไม้ยางพารา                   
 ขาเหล็ก พ่นสีดำ/ขาว

ราคา 490 บาทชื่อสินค้า : เก้าอี้อาหาร หน้าไม้ระแนง 3 นิ้ว                  
 ขาเหล็ก พ่นสีดำ/ขาว
ราคา 950 บาท
ชื่อสินค้า : เก้าอี้อาหาร หน้าไม้ยางพารา                   
 ขาเหล็ก พ่นสีดำ/ขาว
ขนาด 35 x 35 x 45 ซม. ราคา 430 บาท


สินค้ามีทั้งแบบสำเร็จรูป และรับผลิตตามออเดอร์
     ติดต่อสอบถาม  : Tel  :  083-4291484
เว็บไซต์  :  https://www.bq-furniture-sale11.blogspot.com
E-mail  :  kevalin54@gmail.com
สยาม บีคีวเฟอร์นิเจอร์ ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
.......รับสินค้าได้ที่โรงงาน / บริการส่งทั่วไทย......

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น