โต๊ะประชุม ( Meeting & Conference Room Tables )

ชุดโต๊ะประชุม สัมมนา ( Meeting & Conference Room Table )

ผลิตจากเมลามีน สามารถเลือกสี และ ขนาดปรับเปลี่ยนตามขนาดของห้อง                       และจำนวนคนได้ อย่างเหมาะสม

สินค้า / รายละเอียด>>


โต๊ะประชุมขาตัววีคว่ำ มีทรงสี่เหลี่ยม หน้าเมลามีน
เลือกสีได้

โต๊ะประชุม 6 ที่นั่ง ขนาด 100x200x75 cm. ราคา 5,500 บาท
โต๊ะประชุม 8 ที่นั่ง ขนาด 120x240x75 cm. ราคา 6,500 บาท
(ไม่รวมเก้าอี้)                               ชื่อสินค้า : โต๊ะประชุมเมลามีน ทรงกลม ขาไม้ สามารถเลือกสีได้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง    90 x ส.75 ซม.     ราคา     3,000.- บาท
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  120 x ส.75 ซม.     ราคา     4,000.- บาท
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  150 x ส.75 ซม.     ราคา     5,000.- บาท
                  


                                                                                                            
                                                                                                           รายละเอียด....สอบถามชื่อสินค้า : โต๊ะประชุมเมลามีน ทรงสีเหลี่ยมผืนผ้า ขาไม้ สามารถเลือก สี ได้


สำหรับ   6  ทีนั้ง     ขนาด  ก.75 x ย.180 x ส.75 ซม.     ราคา   4,500.- บาท
สำหรับ  6-8  ที่นั้ง   ขนาด  ก.75 x ย.200 x ส.75 ซม.     ราคา   Xxxx - บาท
สำหรับ  6-8  ที่นั้ง   ขนาด  ก.75 x ย.240 x ส.75 ซม.     ราคา   Xxxx - บาท


 สำหรับ   6   ที่นั้ง    ขนาด  ก.100 x ย.180 x ส.75 ซม.    ราคา   5,000.- บาท
สำหรับ  6-8  ที่นั้ง   ขนาด  ก.100 x ย.200 x ส.75 ซม.   ราคา   x,x00.- บาท
สำหรับ  8-10 ที่นั้ง  ขนาด  ก.100 x ย.240 x ส.75 ซม.   ราคา   x,x00.- บาท

สำหรับ   6 ที่นั้ง     ขนาด  ก.120 x ย.180 x ส.75 ซม.    ราคา   5,200.- บาท
           สำหรับ  6-8  ที่นั้ง  ขนาด  ก.120 x ย.200 x ส.75 ซม.    ราคา   5,500.- บาท           
สำหรับ  8-10 ที่นั้ง ขนาด  ก.120 x ย.240 x ส.75 ซม.    ราคา   6,000.- บาท                                                                                                          รายละเอียด....สอบถาม

ชื่อสินค้า : โต๊ะประชุมเมลามีน ทรงเรียว ขาไม้ สามารถเลือก สี ได้                    สำหรับ   6  ที่นั้ง   ขนาด  ก.120 x ย.180 x ส.75 ซม.    ราคา    5,900.- บาท
                  สำหรับ 6-8 ที่นั้ง   ขนาด  ก.120 x ย.200 x ส.75 ซม.    ราคา    6,500.- บาท
                  สำหรับ 8-10 ที่นั้ง  ขนาด  ก.120 x ย.240 x ส.75 ซม.   ราคา    6,900.- บาท


               
                                                                                                           รายละเอียด....สอบถามชื่อสินค้า : โต๊ะประชุมเมลามีน ทรงรูปไข่ ขาไม้ สามารถเลือก สี ได้                  สำหรับ   6 ที่นั้ง     ขนาด  ก .75  x ย.180 x ส.75 ซม.   ราคา    4,500.- บาท
                สำหรับ   6 ที่นั้ง     ขนาด  ก.100 x ย.180 x ส.75 ซม.   ราคา    5,000.- บาท
                สำหรับ 6-8 ที่นั้ง   ขนาด  ก.120 x ย.200 x ส.75 ซม.    ราคา    5,400.- บาท
                สำหรับ 8-10 ที่นั้ง ขนาด  ก.120 x ย.240 x ส.75 ซม.    ราคา    5,800.- บาท                                                                                                           รายละเอียด....สอบถามชื่อสินค้า : โต๊ะประชุมเมลามีน ทรงสี่เหลี่ยม ขาเหล็กพ่นสีอบอีพร๊อกซี
                                         หน้าโต๊ะสามารถเลือก สี ได้                   สำหรับ   6  ที่นั้ง    ขนาด ก. 80 x ย.180 x ส.75 ซม.   ราคา    4,400.- บาท
                 สำหรับ   6  ที่นั้ง    ขนาด ก.  80 x ย.220 x ส.75 ซม.  ราคา    5,000.- บาท
                 สำหรับ 6-8 ที่นั้ง    ขนาด ก.100 x ย.220 x ส.75 ซม.  ราคา    5,500.- บาท
                 สำหรับ 9-10 ที่นั้ง  ขนาด ก.120 x ย.240 x ส.75 ซม.  ราคา    5,800.- บาท

                                                                                                           รายละเอียด....สอบถาม


ชื่อสินค้า : โต๊ะประชุมเมลามีน ทรงสี่เหลี่ยม ขาชุบโครมเมี่ยมรูปตัว V
                                          หน้าโต๊ะสามารถเลือก สี ได้                      สำหรับ   6 ที่นั้ง     ขนาด  ก.90 x ย.180 x ส.75 ซม.    ราคา    5,900.- บาท
                    สำหรับ   6 ที่นั้ง     ขนาด  ก. 90 x ย.200 x ส.75 ซม.   ราคา    6,500.- บาท
                    สำหรับ 6-8 ที่นั้ง   ขนาด  ก.100 x ย.220 x ส.75 ซม.   ราคา    8,600.- บาท
                    สำหรับ 8-10 ที่นั้ง ขนาด  ก.120 x ย.240 x ส.75 ซม.   ราคา    9,000.- บาท                                                                                                           รายละเอียด....สอบถามชื่อสินค้า : โต๊ะประชุมเมลามีน ทรงวงรี ขาชุบโครมเมี่ยมรูปตัว V
                                              หน้าโต๊ะสามารถเลือก สี ได้                     สำหรับ   6 ที่นั้ง ขนาด  ก.100 x ย.180 x ส.75 ซม.     ราคา    5,900.- บาท
                   สำหรับ   6 ที่นั้ง ขนาด  ก.100 x ย.200 x ส.75 ซม.     ราคา    6,500.- บาท
                   สำหรับ 6-8 ที่นั้ง ขนาด  ก.100 x ย.220 x ส.75 ซม.    ราคา    8,600.- บาท
                   สำหรับ 8-10 ที่นั้ง ขนาด ก.120 x ย.240 x ส.75 ซม.   ราคา    9,000.- บาท                                                                                                          รายละเอียด....สอบถามชื่อสินค้า : โต๊ะประชุมเมลามีน ทรงเรียว ขาเหล็กชุบโครมเมี่ยมรูปตัว T
                                        หน้าโต๊ะสามารถเลือก สี ได้               สำหรับ   6   ที่นั้ง   ขนาด  ก.90 x ย.180 x ส.75 ซม.         ราคา    6,700.- บาท
                  
             สำหรับ   6-8 ที่นั้ง  ขนาด  ก.100 x ย.200 x ส.75 ซม.        ราคา    7,300.- บาท
           
             สำหรับ  8-10 ที่นั้ง ขนาด  ก.120 x ย.240 x ส.75 ซม.        ราคา    7,600.- บาท            สำหรับ 10-12 ที่นั้ง  ขนาด  ก.120 x ย.300 x ส.75 ซม.      
(โต๊ะทรงเรียว  ขนาด  ก.120 x ย.150 x ส.75 ซม. 2 ตัว)
ราคา  12,500.- บาท

สำหรับ 12-14 ที่นั้ง
 
 ขนาด  ก.120 x ย.350 x ส.75 ซม.     
(โต๊ะทรงเรียว  ขนาด  ก.120 x ย.175 x ส.75 ซม. 2 ตัว)
ราคา   3,000.- บาท
    
สำหรับ 14-16 ที่นั้ง ขนาด  ก.120 x ย.440 x ส.75 ซม.       
(โต๊ะทรงเรียว  ขนาด  ก120 x ย.220 x ส.75 ซม. 2 ตัว)
ราคา   13,500.- บาท
สำหรับ 16-18 ที่นั้ง ขนาด  ก.120 x ย.480 x ส.75 ซม.       
(โต๊ะทรงเรียว  ขนาด ก.120 x ย.240 x ส.75 ซม.  2  ตัว)
ราคา   14,000.- บาท
     
สำหรับ 18-20 ที่นั้ง ขนาด ก.120 x ย.560 x ส.75 ซม.        
(โต๊ะทรงเรียว  ขนาด ก.120 x ย.190 x ส.75 ซม. 3  ตัว)
ราคา   16,000.- บาท
                   
สำหรับ 20-22 ที่นั้ง ขนาด ก.120 x ย.630 x ส.75 ซม.       
(โต๊ะทรงเรียว  ขนาด ก.120 x ย.210 x ส.75 ซม. 3  ตัว)
ราคา  18,000.- บาท
    
สำหรับ 22-24 ที่นั้ง ขนาด ก.120 x ย.720 x ส.75 ซม.        
 (โต๊ะทรงเรียว  ขนาด ก.120 x ย.240 x ส.75 ซม. 3  ตัว)
ราคา  19,000.- บาท

สำหรับ 24-26 ที่นั้ง 
ขนาด ก.120 x ย.780 x ส.75 ซม.        
(โต๊ะทรงเรียว  ขนาด ก.120 x ย.195 x ส.75 ซม. 4 ตัว)
ราคา   23,600.- บาท
     
สำหรับ 26-28 ที่นั้ง ขนาด ก.120 x ย.880 x ส.75 ซม.        
(โต๊ะทรงเรียว  ขนาด  ก.120 x ย.220 x ส.75 ซม. 4 ตัว)
ราคา   24,300.- บาท
 
 สำหรับ 28-30 ที่นั้ง ขนาด ก.120 x ย.960 x ส.75 ซม.        
(โต๊ะทรงเรียว  ขนาด  ก.120 x ย.240 x ส.75 ซม. 4 ตัว)
ราคา   24,600.- บาท

สำหรับ 30-36 ที่นั้ง
 
ขนาด ก.120 x ย.1,200 x ส.75 ซม.     
(โต๊ะทรงเรียว  ขนาด  ก.120 x ย.240 x ส.75 ซม. 5  ตัว)
ราคา   31,900.- บาท
         


                                                                                                           รายละเอียด....สอบถาม

ชื่อสินค้า : โต๊ะประชุมเมลามีนแบบต่อ หัวท้ายครึ่งวงกลม ขาไม้
                                               สามารถเลือก สี ได้                 สำหรับ  6  ที่นั้ง ขนาด  ก.150 x ย.225 x ส.75 ซม.          ราคา    9,900.- บาท
                                โต๊ะครึ่งวงกลม ขนาด 150 x 75 ซม. 2 ตัว
                                โต๊ะโล่ง ขนาด ก.60 x ย.120 x ส.75 ซม. 2 ตัว

               สำหรับ 10 ที่นั้ง ขนาด ก.150 x ย.320 x ส.75 ซม.            ราคา 12,200.- บาท
                                โต๊ะครึ่งวงกลม ขนาด 150 x 75 ซม. 2 ตัว
                                โต๊ะโล่ง ขนาด ก.60 x ย.170 x ส.75 ซม. 2 ตัว
                  
               สำหรับ 13 ที่นั้ง ขนาด ก.150 x ย.360 x ส.75 ซม.            ราคา 13,500.- บาท
                                โต๊ะครึ่งวงกลม ขนาด 150 x 75 ซม. 2 ตัว
                                โต๊ะโล่ง ขนาด ก.60 x ย.210 x ส.75 ซม. 2 ตัว
           
               สำหรับ 16 ที่นั้ง ขนาด ก.150 x ย.480 x ส.75 ซม.            ราคา 15,500.- บาท
                                โต๊ะครึ่งวงกลม ขนาด 150 x 75 ซม. 2 ตัว
                                โต๊ะโล่ง ขนาด ก.60 x ย.165 x ส.75 ซม. 4 ตัว


               สำหรับ 18 ที่นั้ง ขนาด ก.150 x ย.510 x ส.75 ซม.            ราคา 17,500.- บาท
                                โต๊ะครึ่งวงกลม ขนาด 150 x 75 ซม. 2 ตัว
                                โต๊ะโล่ง ขนาด ก.60 x ย.180 x ส.75 ซม. 4 ตัว


               สำหรับ 20 ที่นั้ง ขนาด ก.150 x ย.600 x ส.75 ซม.           ราคา 19,200.- บาท
                                โต๊ะครึ่งวงกลม ขนาด 150 x 75 ซม. 2 ตัว
                                โต๊ะโล่ง ขนาด ก.60 x ย.225 x ส.75 ซม. 4 ตัว
               
               สำหรับ 26 ที่นั้ง ขนาด ก.150 x ย.765 x ส.75 ซม.           ราคา 21,500.- บาท
                                โต๊ะครึ่งวงกลม ขนาด 150 x 75 ซม. 2 ตัว
                                โต๊ะโล่ง ขนาด ก.60 x ย.205 x ส.75 ซม. 6 ตัว

               สำหรับ 29 ที่นั้ง ขนาด ก.150 x ย.840 x ส.75 ซม.           ราคา 23,500.- บาท
                                โต๊ะครึ่งวงกลม ขนาด 150 x 75 ซม. 2 ตัว
                                โต๊ะโล่ง ขนาด ก.60 x ย.230 x ส.75 ซม. 6 ตัว

               สำหรับ 33 ที่นั้ง ขนาด ก.150 x ย.950 x ส.75 ซม.           ราคา 25,200.- บาท
                                โต๊ะครึ่งวงกลม ขนาด 150 x 75 ซม. 2 ตัว
                                โต๊ะโล่ง ขนาด ก.60 x ย.200 x ส.75 ซม. 8 ตัว

               สำหรับ 35 ที่นั้ง ขนาด ก.150 x ย.1.070 x ส.75 ซม.        ราคา 27,500.- บาท
                                โต๊ะครึ่งวงกลม ขนาด 150 x 75 ซม. 2 ตัว
                                โต๊ะโล่ง ขนาด ก.60 x ย.230 x ส.75 ซม. 8 ตัว                                                                                                           รายละเอียด....สอบถาม

ชื่อสินค้า : โต๊ะประชุมเมลามีนแบบต่อ ทรงรูปตัวยู ขาไม้ สามารถเลือก สี ได้
 สำหรับ 11-12 ที่นั้ง ขนาด ก.180 x ย.360 x ส.75 ซม.ราคา 13,000.- บาท
                      โต๊ะตัวต่อส่วนหัว,ท้าย ขนาด ก.60 x ย.180 x ส.75 ซม. 1 ตัว
  โต๊ะโล่ง ขนาด ก.60 x ย.150 x ส.75 ซม. 4 ตัว

สำหรับ 13-14 ที่นั้ง ขนาด ก.240 x ย.480 x ส.75 ซม.ราคา 13,900.- บาท
                      โต๊ะตัวต่อส่วนหัว,ท้าย ขนาด ก.60 x ย.240 x ส.75 ซม. 1 ตัว
 โต๊ะโล่ง ขนาด ก.60 x ย.210 x ส.75 ซม. 4 ตัว
           
สำหรับ 16-17 ที่นั้ง ขนาด ก.240 x ย.540 x ส.75 ซม.ราคา 15,700.- บาท
                      โต๊ะตัวต่อส่วนหัว,ท้าย ขนาด ก.60 x ย.240 x ส.75 ซม. 1 ตัว
 โต๊ะโล่ง ขนาด ก.60 x ย.240 x ส.75 ซม. 4 ตัว

สำหรับ 18-19 ที่นั้ง ขนาด ก.240 x ย.600 x ส.75 ซม.ราคา 17,800.- บาท
                      โต๊ะตัวต่อส่วนหัว,ท้าย ขนาด ก.60 x ย.240 x ส.75 ซม. 1 ตัว
 โต๊ะโล่ง ขนาด ก.60 x ย.180 x ส.75 ซม. 6 ตัว

สำหรับ 21-22 ที่นั้ง ขนาด ก.300 x ย.675 x ส.75 ซม.ราคา 19,700.- บาท
                      โต๊ะตัวต่อส่วนหัว,ท้าย ขนาด ก.60 x ย.150 x ส.75 ซม. 2 ตัว
 โต๊ะโล่ง ขนาด ก.60 x ย.205 x ส.75 ซม. 6 ตัว
                  
สำหรับ 23-24 ที่นั้ง ขนาด ก.300 x ย.735 x ส.75 ซม.ราคา 20,700.- บาท
                      โต๊ะตัวต่อส่วนหัว,ท้าย ขนาด ก.60 x ย.150 x ส.75 ซม. 2 ตัว
 โต๊ะโล่ง ขนาด ก.60 x ย.225 x ส.75 ซม. 6 ตัว
           
สำหรับ 25-26 ที่นั้ง ขนาด ก.300 x ย.780 x ส.75 ซม.ราคา 23,800.- บาท
                       โต๊ะตัวต่อส่วนหัว,ท้าย ขนาด ก.60 x ย.150 x ส.75 ซม. 2 ตัว
  โต๊ะโล่ง ขนาด ก.60 x ย.240 x ส.75 ซม. 6 ตัว

สำหรับ 28-29 ที่นั้ง ขนาด ก.400 x ย.840 x ส.75 ซม.ราคา 25,700.- บาท
                       โต๊ะตัวต่อส่วนหัว,ท้าย ขนาด ก.60 x ย.200 x ส.75 ซม. 2 ตัว
  โต๊ะโล่ง ขนาด ก.60 x ย.195 x ส.75 ซม. 8 ตัว
           
สำหรับ 30-31 ที่นั้ง ขนาด ก.400 x ย.920 x ส.75 ซม.ราคา 26,000.- บาท
                       โต๊ะตัวต่อส่วนหัว,ท้าย ขนาด ก.60 x ย.200 x ส.75 ซม. 2 ตัว
  โต๊ะโล่ง ขนาด ก.60 x ย.215 x ส.75 ซม. 8 ตัว


                                                                                                           รายละเอียด....สอบถามชื่อสินค้า : โต๊ะประชุมเมลามีนแบบต่อ ทรงรูปตัวโอ ขาไม้
 สามารถเลือก สี ได้


                  
     สำหรับ 12 ที่นั้ง ขนาด ก.180 x ย.300 x ส.75 ซม.     ราคา 11,500.- บาท
                     โต๊ะตัวต่อส่วนหัว,ท้าย ขนาด ก.60 x ย.180 x ส.75 ซม. 2 ตัว
 โต๊ะโล่ง ขนาด ก.60 x ย.180 x ย.75 ซม. 2 ตัว

       สำหรับ 14 ที่นั้ง ขนาด ก.220 x ย.340 x ส.75 ซม.      ราคา 12,500.- บาท
                       โต๊ะตัวต่อส่วนหัว,ท้าย ขนาด ก.60 x ย.220 x ส.75 ซม. 2 ตัว
   โต๊ะโล่ง ขนาด ก.60 x ย.180 x ส.75 ซม. 2 ตัว
           
      สำหรับ 16 ที่นั้ง ขนาด ก.240 x ย.360 x ส.75 ซม.      ราคา 13,500.- บาท
                      โต๊ะตัวต่อส่วนหัว,ท้าย ขนาด ก.60 x ย.240 x ส.75 ซม. 2 ตัว
  โต๊ะโล่ง ขนาด ก.60 x ย.240 x ส.75 ซม. 2 ตัว


      สำหรับ 18 ที่นั้ง ขนาด ก.240 x ย.440 x ส.75 ซม.      ราคา 15,000.- บาท
                      โต๊ะตัวต่อส่วนหัว,ท้าย ขนาด ก.60 x ย.240 x ส.75 ซม. 2 ตัว
  โต๊ะโล่ง ขนาด ก.60 x ย.160 x ส.75 ซม. 4 ตัว

      สำหรับ 22 ที่นั้ง ขนาด ก.220 x ย.560 x ส.75 ซม.      ราคา 16,700.- บาท
                      โต๊ะตัวต่อส่วนหัว,ท้าย ขนาด ก.60 x ย.220 x ส.75 ซม. 2 ตัว
  โต๊ะโล่ง ขนาด ก.60 x ย.220 x ส.75 ซม. 4 ตัว
                  
      สำหรับ 24 ที่นั้ง ขนาด ก.240 x ย.600 x ส.75 ซม.      ราคา 19,500.- บาท
                     โต๊ะตัวต่อส่วนหัว,ท้าย ขนาด ก.60 x ย.240 x ส.75 ซม. 2 ตัว
  โต๊ะโล่ง ขนาด ก.60 x ย.240 x ส.75 ซม. 4 ตัว
           
     สำหรับ 30 ที่นั้ง ขนาด ก.240 x ย.780 x ส.75 ซม.      ราคา 24,700.- บาท
                     โต๊ะตัวต่อส่วนหัว,ท้าย ขนาด ก.60 x ย.240 x ส.75 ซม. 2 ตัว
 โต๊ะโล่ง ขนาด ก.60 x ย.220 x ส.75 ซม. 6 ตัว


      สำหรับ 36 ที่นั้ง ขนาด ก.390 x ย.780 x ส.75 ซม.      ราคา 29,500.- บาท
                      โต๊ะตัวต่อส่วนหัว,ท้าย ขนาด ก.60 x ย.195 x ส.75 ซม. 4 ตัว
  โต๊ะโล่ง ขนาด ก.60 x ย.220 x ส.75 ซม. 6 ตัว
           
      สำหรับ 40 ที่นั้ง ขนาด ก.390 x ย.840 x ส.75 ซม.      ราคา 31,500.- บาท
                      โต๊ะตัวต่อส่วนหัว,ท้าย ขนาด ก.60 x ย.195 x ส.75 ซม. 4 ตัว
 โต๊ะโล่ง ขนาด ก.60 xย.240 x ส.75 ซม. 6 ตัว                                                                                                          รายละเอียด....สอบถาม

ชื่อสินค้า : โต๊ะประชุมเมลามีนแบบต่อ ทรงเรียว ขาไม้
 สามารถเลือก สี ได้       สำหรับ 10 ที่นั้ง ขนาด ก.120 x ย.300 x ส.75 ซม.      ราคา   9,500.- บาท
    โต๊ะทรงเรียว ขนาด ก.120 x ย.150 x ส.75 ซม. 2 ตัว
    
      สำหรับ 12 ที่นั้ง ขนาด ก.120 x ย.350 x ส.75 ซม.      ราคา 10,100.- บาท
    โต๊ะทรงเรียว ขนาด ก.120 x ย.175 x ส.75 ซม. 2 ตัว
    
       สำหรับ 14 ที่นั้ง ขนาด ก.120 x ย.440 x ส.75 ซม.      ราคา 10,800.- บาท
     โต๊ะทรงเรียว ขนาด ก.120 x ย.220 x ส.75 ซม. 2 ตัว


      สำหรับ 16 ที่นั้ง ขนาด ก.120 x ย.480 x ส.75 ซม.      ราคา 11,100.- บาท
    โต๊ะทรงเรียว ขนาด ก.120 x ย.240 x ส.75 ซม. 2 ตัว
     
      สำหรับ 18 ที่นั้ง ขนาด ก.120 x ย.560 x ส.75 ซม.      ราคา 12,100.- บาท
   โต๊ะทรงเรียว ขนาด ก.120 x ย.190 x ส.75 ซม. 3 ตัว
             
  สำหรับ 20-22 ที่นั้ง ขนาด ก.120 x ย.630 x ส.75 ซม.      ราคา 14,100.- บาท
    โต๊ะทรงเรียว ขนาด ก.120 x ย.210 x ส.75 ซม. 3 ตัว
 
  สำหรับ 22-24 ที่นั้ง ขนาด ก.120 x ย.720 x ส.75 ซม.       ราคา 15,500.- บาท
   โต๊ะทรงเรียว ขนาด ก.120 x ย.240 x ส.75 ซม. 3 ตัว
   
  สำหรับ 24-26 ที่นั้ง ขนาด ก.120 x ย.780 x ส.75 ซม.       ราคา 19,000.- บาท
   โต๊ะทรงเรียว ขนาด ก.120 x ย.195 x ส.75 ซม. 4 ตัว
   
  สำหรับ 26-28 ที่นั้ง ขนาด ก120 x ย880 x ส75 ซม.          ราคา 21,000.- บาท
    โต๊ะทรงเรียว ขนาด ก.120 x ย.220 x ส.75 ซม. 4 ตัว

   สำหรับ 28-30 ที่นั้ง ขนาด ก.120 x ย.960 x ส.75 ซม.       ราคา 22,000.- บาท
    โต๊ะทรงเรียว ขนาด ก.120 x ย.240 x ส.75 ซม. 4 ตัว
    
   สำหรับ 30-36 ที่นั้ง ขนาด ก.120 x ย.1,200 x ส.75 ซม.     ราคา 25,000.- บาท
   โต๊ะทรงเรียว ขนาด ก.120 x ย.240 x ส.75 ซม. 5 ตัว
     
  สำหรับ 36-40 ที่นั้ง ขนาด ก.120 x ย.1,320 x ส.75 ซม.     ราคา 30,000.- บาท
   โต๊ะทรงเรียว ขนาด ก.120 x ย.220 x ส.75 ซม. 6 ตัว

  สำหรับ 40-44 ที่นั้ง ขนาด ก.120 x ย.1,440 x ส.75 ซม.     ราคา 31,000.- บาท
   โต๊ะทรงเรียว ขนาด ก.120 x ย.240 x ส.75 ซม. 6 ตัว

                                                                                                          รายละเอียด....สอบถาม

โต๊ะประชุมหัวท้ายครึ่งวงกลม ขาเหล็กตัวL

ต๊ะประชุม 6 ที่นั่ง ขนาด 150x300x75 cm. 
ประกอบด้วย โต๊ะครึ่งวงกลม ขนาด 150x75cm. จำนวน   2 ตัว
โต๊ะ ขนาด 60x150x75cm. จำนวน 2 ตัว
ราคา 11,000 บาท
โต๊ะประชุม 7-8 ที่นั่ง ขนาด 150x330x75 cm. 
ประกอบด้วย โต๊ะครึ่งวงกลม ขนาด 150x75cm. จำนวน   2 ตัว
โต๊ะ ขนาด 60x180x75cm. จำนวน 2 ตัว
ราคา 11,500 บาท
โต๊ะประชุม 9-10 ที่นั่ง ขนาด 150x350x75 cm.
ประกอบด้วย โต๊ะครึ่งวงกลม ขนาด 150x75cm. จำนวน   2 ตัว
โต๊ะ ขนาด 60x200x75cm. จำนวน 2 ตัว 
ราคา 12,200 บาท
โต๊ะประชุม 12 ที่นั่ง ขนาด 150x370x75 cm. 
ประกอบด้วย โต๊ะครึ่งวงกลม ขนาด 150x75cm. จำนวน   2 ตัว
โต๊ะ ขนาด 60x220x75cm. จำนวน 2 ตัว
ราคา 13,000 บาท
โต๊ะประชุม 12 ที่นั่ง ขนาด 150x390x75 cm. 
ประกอบด้วย โต๊ะครึ่งวงกลม ขนาด 150x75cm. จำนวน   2 ตัว
โต๊ะ ขนาด 60x240x75cm. จำนวน 2 ตัว
ราคา 13,500 บาท
โต๊ะประชุม 14 ที่นั่ง ขนาด 150x500x75 cm. 
ประกอบด้วย โต๊ะครึ่งวงกลม ขนาด 150x75cm. จำนวน   2 ตัว
โต๊ะ ขนาด 60x175x75cm. จำนวน 4 ตัว
ราคา 15,500 บาท
โต๊ะประชุม 16-18 ที่นั่ง ขนาด 150x550x75 cm. 
ประกอบด้วย โต๊ะครึ่งวงกลม ขนาด 150x75cm. จำนวน   2 ตัว
โต๊ะ ขนาด 60x200x75cm. จำนวน 4 ตัว
ราคา 17,500 บาท
โต๊ะประชุม 20 ที่นั่ง ขนาด 150x600x75 cm. 
ประกอบด้วย โต๊ะครึ่งวงกลม ขนาด 150x75cm. จำนวน   2 ตัว
โต๊ะ ขนาด 60x225x75cm. จำนวน 4 ตัว 
ราคา 19,200 บาท

โต๊ะประชุม 22 ที่นั่ง ขนาด 150x630x75 cm. 
ประกอบด้วย โต๊ะครึ่งวงกลม ขนาด 150x75cm. จำนวน   2 ตัว 
โต๊ะ ขนาด 60x240x75cm. จำนวน 4 ตัว 
ราคา 19,900 บาท 

โต๊ะประชุม 26 ที่นั่ง ขนาด 150x765x75 cm. 
ประกอบด้วย โต๊ะครึ่งวงกลมขนาด 150x75cm. จำนวน   2 ตัว
โต๊ะ 60x205x75cm. จำนวน 6 ตัว
ราคา 21,500 บาท
โต๊ะประชุม 29 ที่นั่ง ขนาด 150x840x75 cm. 
ประกอบด้วย โต๊ะครึ่งวงกลมขนาด 150x75cm. จำนวน   2 ตัว
โต๊ะ 60x230x75cm. จำนวน 6 ตัว 
ราคา 23,500 บาท
โต๊ะประชุม33 ที่นั่ง ขนาด 150x950x75 cm. 
ประกอบด้วย โต๊ะครึ่งวงกลม ขนาด 150x75cm. จำนวน   2 ตัว
โต๊ะ 60x200x75cm. จำนวน 8 ตัว
ราคา 25,200 บาท
โต๊ะประชุม35 ที่นั่ง ขนาด 150x1070x75 cm. 
ประกอบด้วย โต๊ะครึ่งวงกลมขนาด 150x75cm. จำนวน   2 ตัว
โต๊ะ 60x230x75cm. จำนวน 8 ตัว 
ราคา 27,500 บาท
ตัวอย่างสีลายไม้ เมลามีนมีทั้งแบบสำเร็จรูป และรับผลิตตามออเดอร์
สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ คุณ เกวลิน 083-4291484 (บี)
E-mail  :  kevalin54@gmail.com
สยาม บีคีวเฟอร์นิเจอร์ ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

......รับสินค้าได้ที่โรงงาน / บริการส่งทั่วไทย.....

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น